طعم شیرین زن بودن

کلاسیک

هایلایت کلاسیک:

در این مدل هایلایت، لایت به صورت منظم انجام میشه و از ریشه تا انتهای ساقه کل مو به یک اندازه روشن میشه. در واقع، در هایلایت کلاسیک، در تمام قسمت های مو به یک اندازه لایت وجود داره.