طعم شیرین زن بودن

کاشت ناخن(ناخن دست و پا)

در انواع کاشت ها نوع مواد وتکنیک متفاوت می باشد که با توجه به فرم ناخن وسلیقه شخصی انتخاب می شود