مریم رئوف

  • نمونه کار
  • عکاسی
  • بلاگ
  • فروشگاه
  • فشن

رنگ موی ساده

منظور از رنگ مو ، رنگ کامل ، رنگ ریشه و یا رنگ موقت موهاست.

رنگ کامل :

در رنگ کامل، از رنگ های دائم برای پوشش رنگ موی فرد استفاده میشه. این نوع رنگ تمام موی فرد رو در بر میگیره.

رنگ ریشه :

در رنگ ریشه، از رنگ های دائم برای پوشش ریشه هایی که از زمان رنگ کامل قبلی رشد کردن استفاده میشه.

رنگ موقت :

در رنگ موقت، از رنگ های غیردائم برای پوشش موقت موی فرد استفاده میشه. این نوع رنگ معمولا با چندبار شستشو پاک میشه.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. سیاست کوکی ها

Content is protected. Right-click function is disabled.