طعم شیرین زن بودن

کوتاهی با موزر

کوتاه کردن مو با موزر، انواع متفاوتی داره:

کات پایین مو به صورت Line

Under cut

در این نوع، زیر مو خالی میشه و در صورت تمایل مشتری، زیر مو خط انداخته میشه و بقیه مو، مدل باب یا Line زده میشه.

فید مو

این همان مدل مردانه ایست که این روزها در بین خانم ها طرفداران زیادی پیدا کرده.

Low fade

در این نوع، پایین مو خیلی سفید و خالی نمیشه و برای شروع کار از شماره 1 یا 2 شونه موزر استفاده میشه.

Skin fade

در این نوع، پایین مو شیور زده میشه و کاملا خالی میشه.